Problemi u pristupu učionici putem telefona

Gotovo svi problemi u pristupu učionici se javljaju na telefonu.

Vrlo često ne možemo pristupiti učionici, ili se greška javi kada pokušamo da otvorimo neki zadatak. Razlog je isti- aktivan je pogrešan Gugl nalog. Nakon 14 dana Gugl nas automatski odjavljuje. Neophodno je da se opet prijavimo.

Ukoliko možemo otvoriti učionicu i vidimo ikonicu naloga (kružić sa slovom u desnom gornjem uglu) treba je dodirnuti kako bismo pristupili podešavanju naloga. U novootvorenom prozoru će pisati da treba dovršiti prijavljivanje. Potrebno je dodirnuti taj link, potvrditi šifru ili šablon kojim otključavamo ekran na telefonu i potvrditi prijavljivanje.

Ukoliko ne možemo otvoriti učionicu (najčešće piše da se treba obratiti administratoru), potrebno je otvoriti aplikaciju Google (kao u uputstvu za pristup) i logovati se na odgovarajući nalog.

Na telefonu mora biti podešena šifra ili šablon za otključavanje ekrana i mora biti aktivan odgovarajući školski nalog.

Moguće je zaobići aplikaciju Gugl učionica i otvoriti stranicu https://classroom.google.com/ preko Gugl hroma.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href=""> <abbr> <acronym> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Send a Message