Uputstvo za pristupanje Gugl učionici (sa računara)

Pratite sledeće korake:

1. Pokrenemo Google Chrome

2. Ukoliko je aktivan privatni nalog- treba se odlogovati (klik na slovo u gornjem desnom uglu i odaberemo opciju Odjavi me/Log off)

3. Otvorimo Gmail (https://accounts.google.com/)

4. Odaberemo opciju Koristite drugi nalog (Use another account)

5. Unesemo adresu koju smo dobili iz škole (sa @osnjegos.edu.rs) I kliknemo na dugme Dalje

6.Unesemo lozinku koju smo dobili iz škole (možemo proveriti unos klikom na „oko“) I kliknemo na dugme Dalje

7. U prozoru dobrodošlice kliknemo na dugme Prihvati

8. U sledećem koraku u dva prazna polja unesemo lozinku koju smo sami smislili (moramo je zapamtiti jer ćemo se ubuduće sa njom logovati). Moguće je da Gugl ne prihvati lozinku jer je slaba (treba kombinovati velika I mala slova, brojeve I znakove).

9. Otvorio se prozor našeg naloga ili našeg Gmaila. U gornjem desnom uglu kliknemo na 6 kružića kako bismo pristupili Gugl aplikacijama. Među njima odaberemo Gugl učionicu (Google classroom)

10. U novom prozoru (ukoliko je prikazan nalog koji smo dobili iz škole) kliknemo na dugme Nastavi

11. Odaberemo ulogu Učenik I konačno ulazimo u Učionicu.

12. U početku neće biti predmeta I moramo im se pridružiti klikom na plus u gornjem desnom uglu prozora

13. U odgovarajuće polje unesemo kod predmeta koji smo dobili iz škole. Korake 11. I 12. ćemo morati ponoviti za svaki predmet.

14. Na kraju rada treba se odjaviti sa naloga (kao u koraku 2.)

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href=""> <abbr> <acronym> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Send a Message